Optident Warszawa Wola

Rezerwacja wizyt

Jak się umówić na wizytę?
Rezerwacji wizyty można dokonać bezpośrednio w NZOZ OPTIDENT u pracowników rejestracji lub telefonicznie:
kom. 602 678 905
tel. (22) 877 35 35

Podczas rezerwacji wizyty, pracownik rejestracji poprosi Cię o podanie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko lekarza 
2. Cel wizyty (konsultacja, wypełnienie, leczenie kanałowe, zabieg chirurgiczny, itp.)
3. Preferowana data i godzina wizyty.

Odwoływanie wizyt
Uprzejmie prosimy o anulowanie/zmianę terminu umówionej wizyty nie później niż 24 h przed planowanym zabiegiem. Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do gabinetu.

Pierwsza wizyta
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* oraz regulaminem NZOZ OPTIDENT, pacjenci pierwszorazowi zobowiązani są do wypełnienia wywiadu lekarskiego. Dokument ten jest podstawą do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Prosimy, aby na pierwszą wizytę przybyć 5 min przed umówionym terminem.
Wywiad lekarski zawiera dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu kontaktowego), wywiad chorobowy (przebyte choroby, operacje, urazy, przyjmowane leki), upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną, upoważnienie do powiadomienia w razie nagłego wypadku oraz informacje organizacyjne NZOZ OPTIDENT.

*Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Lokalizacja gabinetu

Lokalizacja gabinetu Optident
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Optident

ul. Obozowa 63/65
01-418 Warszawa
tel: (22) 877 35 35
kom: 602 678 905
Napisz do nas

Dojazd komunikacją:

Tramwaje: 20, 23, 24
Przystanek "Magistracka"
Autobusy: 186, 414
Przystanek "PKP Koło"

Sprawdź dojazd na jakdojade.pl