Optident Warszawa Wola

Baza pytań

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w NZOZ OPTIDENT
Administratorem Państwa danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIDENT, ul. Obozowa 63/65, 01-418 Warszawa, NIP: 5272320980, REGON: 016874420.
Z Administratorem  mogą się Państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel. (22) 877 35 35, kom. 602 678 905, pod adresem e-mail: odo@optident.home.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył Ispektora Ochrony Danych. Mogą się Państwo kontaktować z IOD pod ww. adresem, w sprawach realizacji swoich praw wynikających z RODO oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pana/Pani dane są przetwarzane w celu realizacji usług leczniczych z zakresu stomatologii oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie wynikającym z wykonywanych w ramach usług leczniczych procedur medycznych.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez NZOZ OPTIDENT są dostępne do wglądu u pracowników rejestracji lub do pobrania poniżej:
do pobrania: Klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ OPTIDENT

Dokumentacja może być udostępniona:
1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych: NZOZ OPTIDENT ul. Obozowa 63/65, 01-418 Warszawa.
2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku. 
3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia).
*podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do udostępnienia oryginału dokumentacji medycznej na żądanie uprawnionych do tego podmiotów. Pacjent co do zasady nie jest takim podmiotem. Dokumentacja jest udostępniana przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona również udostępniana jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć do podmiotu leczniczego wniosek. Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Wzór wniosku można odebrać u pracowników rejestracji i wypełnić na miejscu lub pobrać z linku poniżej, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do pracowników rejestracji (osobiście, poprzez osobę trzecią, jako skan na adres recepcja@optident.home.pl lub pocztą tradycyjną na adres NZOZ OPTIDENT ul. Obozowa 63/65 01-418 Warszawa). 
Wniosek powinien być kompletnie wypełniony i odręcznie podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, prosimy o kontakt z pracownikami rejestracji.
do pobrania: WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji medycznej od 2 lipca 2021

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2017 poz. 1318 j.t. Pacjentowi przysługuje prawo otrzymania kopii dokumentacji medycznej (ksero, skan, płyta CD) po raz pierwszy bezpłatnie. Szczegółowe informacje na temat warunków udostępniania dokumentacji znajdą Państwo w art. 27 tejże Ustawy.
W pozostałych przypadkach podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
do pobrania: Odpłatność za dokumentację medyczną

Ile czasu trwa przygotowanie odpisu, kopii dokumentacji medycznej?
NZOZ OPTIDENT udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta bez zbędnej zwłoki, czyli w najkrótszym możliwym terminie, jednakże w czasie nie dłuższym niż miesiąc. Czas realizacji zależy od wielu czynników organizacyjnych np. obszerności dokumentacji medycznej, dostępności Kierownika NZOZ OPTIDENT i lekarza prowadzącego w celu potwierdzenia zgodności przygotowanych dokumentów. 

Procedura składania skarg i wniosków
Prowadząc NZOZ OPTIDENT staramy się zapewnić Państwu najlepszą opiekę i leczenie. Dokładamy starań, aby wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania były dla Państwa satysfakcjonujące. Informacje od naszych Pacjentów są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na poprawę i dostosowywanie sposobu działania do Państwa oczekiwań. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi dotyczące obsługi pacjenta oraz leczenia można zgłaszać zgodnie z procedurą opisaną w załączniku:
do pobrania: Procedura składania skarg i wniosków

E-rejestracja pakietów sterylnych
Sterylność w gabinecie stomatologicznym jest bardzo ważna. Od początku działalności wprowadzamy co raz to nowsze rozwiązania, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo Pacjentów. Od 2015r. prowadzimy elektroniczny rejestr wysterylizowanych narzędzi. Za pomocą drukarki do kodów kreskowych oznaczamy każdy pakiet etykietą z informacjami, takimi jak: 
- numer cyklu,
- data sterylizacji,
- data ważności, 
- temperatura sterylizacji,
- liczbę pakietów w danym cyklu sterylizacji. 
Podczas wizyty Asystentka zczytuje czytnikiem do kodów kreskowych użyte w trakcie wizyty pakiety sterylne i zapisuje je w indywidualnej e-dokumentacji pacjenta. Dzięki temu Pacjent i personel medyczny NZOZ OPTIDENT ma wgląd do historii pobrań wszystkich użytych narzędzi z wykazem wszystkich powyżej wymienionych parametrów.

W jaki sposób sterylizowane są narzędzia dentystyczne?
Sterylizacja jest to proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Urządzeniem służącym do sterylizacji narzędzi stomatologicznych w parze wodnej i pod ciśnieniem jest autoklaw. Stosując go, zapobiega się przenoszeniu mikroorganizmów na narzędziach. 
W NZOZ OPTIDENT wydzielono osobne pomieszczenie do sterylizacji narzędzi. Posiadamy trzy autoklawy klasy B zabijające nawet najmniejsze cząsteczki chorobotwórcze - priony. Proces sterylizacji monitorowany jest testami indywidualnymi. Co miesiąc posiew sprawdzany jest przez audyt zewnętrzny.

Jak przygotować się do zabiegu chirurgicznego?
W celu prawidłowego przygotowania się do zabiegu chirurgicznego należy:
- wypocząć,
- zjeść lekki, lecz kaloryczny posiłek,
- przyjąć leki (przyjmowane na stałe), chyba, że chirurg zaleci inaczej,
- odprężyć się i zaufać lekarzowi.

Co wolno, a czego nie należy robić po ekstrakcji zęba?
Po zabiegu usunięcia zęba:
- należy usunąć opatrunek po upływie 40 minut od zabiegu,
- nie należy jeść i pić przez dwie godziny od zabiegu,
- po zabiegu można spożywać letnie, półpłynne pokarmy,
- nie należy płukać ust,
- wskazane jest stosowanie zimnego okładu na twarz 2-3 godziny po zabiegu,
- nie wolno ogrzewać twarzy po stronie ekstrakcji!
- należy wstrzymać się od palenia papierosów przez co najmniej dobę po zabiegu.
W razie wystąpienia dolegliwości bólowych można zastosować dostępne bez recepty środki przeciwbólowe z wyjątkiem preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy - Aspiryna, Polopiryna.

Czy wszystkie zęby mądrości trzeba usuwać?
Jeżeli zęby mądrości - ósemki - są zdrowe, ustawione prawidłowo w łuku zębowym, nie sprawiają trudności w oczyszczaniu, nie powodują dolegliwości bólowych, ani nie ma wskazań np. ortodontycznych, to nie należy ich usuwać. 
Wskazaniem do ekstrakcji ósemek (w tym zębów zatrzymanych) jest:
- nieprzydatność w zgryzie,
- nawroty stanów zapalnych,
- brak miejsca w łuku zębowym,
- niektóre choroby miazgi, np. ropne zapalenie lub zgorzel miazgi,
- kieszonka kostna poza koroną zęba,
- ucisk na ząb sąsiedni,
- torbiel wokół korony zęba zatrzymanego (widoczna na zdjęciu rentgenowskim),
- nerwoból spowodowany uciskiem zęba na nerw.

Czy można usuwać zęby u kobiet w ciąży?
Ciąża nie stanowi przeciwwskazań do ekstrakcji. Trzeba jednak odpowiednio zaplanować termin wykonania zabiegu, prawidłowo przygotować pacjentkę, dobrać preparat znieczulający, a sam zabieg przeprowadzić sprawnie i skutecznie. Najlepszym okresem do planowania zabiegów jest drugi trymestr ciąży. W pierwszym trymestrze ogranicza się wykonywanie zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej, o ile odłożenie ich nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjentki. Największą rolę w przygotowaniu pacjentki do zabiegu odgrywa uspokojenie i wyjaśnienie konieczności wykonania ekstrakcji. Do znieczulania kobiet ciężarnych mogą być stosowane tylko najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze środki znieczulające.

Jak długo może krwawić rana po zabiegu chirurgicznym?
Zabieg chirurgiczny zawsze wiąże się z wystąpieniem krwawienia. Prawidłowy okres krwawienia trwa kilka do kilkunastu minut (do momentu utworzenia się skrzepu). Jeżeli krwawienie wyraźnie się przedłuża uważane jest to za stan nieprawidłowy, mogący mieć różne przyczyny ogólne (skazy krwotoczne, działanie leków) czy miejscowe (zranienie w okolicy rany, uraz kości itp.). Niezależnie od przyczyny krwawienia należy niezwłocznie zgłosić się do gabinetu w celu uzyskania pomocy.

Co to jest suchy zębodół?
Suchy zębodół to powikłanie po usunięciu zęba, którego istotą jest brak skrzepu krwi w zębodole (skrzep może się nie wytworzyć lub zostać wypłukany z zębodołu). Często dołącza się zakażenie bakteryjne. Objawy w postaci silnych, rwących bólów, promieniujących do ucha lub skroni, często występujące w nocy, a także gorączka i ogólne osłabienie, pojawiają się zwykle po upływie 2-3 dni po zabiegu. Dolegliwości mogą utrzymywać się nawet do dwóch tygodni. Dokładna przyczyna tego schorzenia nie jest znana. Wśród prawdopodobnych przyczyn wymienia się: obniżenie odporności, niedobory witaminowe, palenie tytoniu itp. W sytuacji pojawienia się podobnych objawów należy zgłosić się po pomoc do gabinetu stomatologicznego. Wykonane zabiegi lecznicze przyspieszą gojenie się rany i złagodzą dolegliwości bólowe.

Czy można uratować wybity ząb?
W przypadku wybicia zęba stałego można zastosować zabieg ponownego umieszczenia go w zębodole - replantacji. Powodzenie zabiegu zależy od trzech czynników:
- dojrzałości zęba - największą szansę mają zęby młode, których korzenie nie są jeszcze całkowicie rozwinięte,
- czas przebywania poza zębodołem - najlepiej, jeżeli ten czas nie przekracza 20-30 minut,
- warunków, w jakich ząb był przechowywany. Wskazane jest przechowywanie zęba przez pacjenta w ustach albo w pojemniku (w mleku lub w wodzie).
Podstawową zasadą jest jak najszybsze zgłoszenie się do gabinetu stomatologicznego.

 

Lokalizacja gabinetu

Lokalizacja gabinetu Optident
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Optident

ul. Obozowa 63/65
01-418 Warszawa
tel: (22) 877 35 35
kom: 602 678 905
Napisz do nas

Dojazd komunikacją:

Tramwaje: 20, 23, 24
Przystanek "Magistracka"
Autobusy: 186, 414
Przystanek "PKP Koło"

Sprawdź dojazd na jakdojade.pl